نظرسنجي خدمات سازمان
1- ميزان رضايت از نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام كار2- ميزان رضايت از نحوه رفتار و پاسخگويي مسئول مربوطه در مراجعه تلفني يا حضوري3- احساس رضايت از خدمت دريافت شده4- ميزان كاربرپسند بودن درگاه اينترنتي ارائه خدمت5- در صورت تمايل خدمتي را كه از سازمان دريافت كرده ايد بيان فرماييد.
6- اگر انتقاد، پيشنهاد يا شكايتي در خصوص خدمات ارائه شده توسط سازمان داريد بيان فرماييد.
 


Powered by Tetis PORTAL