خدمات الكترونيك

مدرك تحصيلي و تحصيلات تكميلي
1399/12/191959 - ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران​
1399/11/59909970906011340.1 - ابطال بند ۷؍۲ شيوه‌نامه اجرايي قانون تسري ارشديت‌هاي تحصيلي ناشي از مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامي ناجا به كاركنان آجا و سپاه موضوع ابلاغيه شماره ۹۵؍۱۰۷۳؍ط مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۶
1399/9/291175 - وحدت رويه ارزشيابي دوره دو ساله تحصيلي به عنوان مدرك فوق ديپلم كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي
1399/9/291175 - وحدت رويه ارزشيابي دوره دو ساله تحصيلي به عنوان مدرك فوق ديپلم كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي
1399/9/29909970906011147 - ابطال تبصره (۲) ماده (۴۹) آيين‌نامه‌ي استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي​
1399/8/59909970906010902 - ابطال بند دوم از قسمت الف بخشنامه شماره ۹۴۸۲؍۲۲۲؍۹۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ مديركل منابع انساني و امور اداري شركت توانير
1399/8/59909970906010902 - ابطال بند دوم از قسمت الف بخشنامه شماره ۹۴۸۲؍۲۲۲؍۹۸ مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۸ مديركل منابع انساني و امور اداري شركت توانير
1399/7/149909970906010866 - ابطال بخشنامه‌ي شماره ۱۱۰۴۰؍۲۴۳؍د مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور
1399/5/21697 - وحدت رويه مدرك تحصيلي در آزمون استخدامي
1399/5/14626.32 - ابطال 1- بخشنامه شماره 170061-24؍12؍1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 2- ابلاغيه شماره 38؍101؍د-17؍1؍1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي​
1399/2/23320.322 - وحدت رويه عدم برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي مدارك غير رسمي در احكام كارگزيني و حقوق بازنشستگي
1398/10/32807 - وحدت رويه مجرد اخذ و ارائه مدرك تحصيلي بالاتر در طول دوره خدمت به تنهائي كافي براي تغيير پست ثابت سازماني و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرايي به پذيرش مدرك نمي باشد
1398/8/139809970906010522-523 - ابطال بندهاي 1و 2 بخشنامه‌ي شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد عدم پذيرش و اعمال مدرك تحصيلي
1398/7/309809970906010502 - ابطال عبارت « صرفاً براي يك مقطع و يك بار » و بندهاي (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 و تبصره هاي 3 و 4 ماده 52 آيين نامه جديد استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي (ره) مصوب 22؍5؍97
1398/4/319809970906010156.175 - ابطال 1-​ماده 2، تبصره 3 ماده 2 و ماده 10 مصوبه مورخ 29؍1؍1397 شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت با موضوع «ضوابط تعديل مدرك تحصيلي دانشگاهي اخذ شده حين خدمت»
1398/4/18757 - ابطال بخشنامه شماره 2796؍212؍د-24؍12؍1394 رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بند 4 بخشنامه شماره 2870؍2569؍14-17؍1؍1395 مدير توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان
1398/2/24225.6 - ابطال تذكر 2 از بند 4 و بند 8 نامه شماره 211؍25517-7؍6؍1396 معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
1398/2/149809970906010025 - ابطال بند يك بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21؍6؍89 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1398/1/2066 - ابطال دستورالعمل شماره 26808؍020-4؍9؍1394 وزير جهاد كشاورزي
1397/11/21981 - ابطال بند 9 شرايط اختصاصي استخدام سازمان زندانها در سومين آزمون استخدامي متمركز كشور
1397/9/289709970906010310 - ابطال بند (3) صورتجلسه شماره 2686/280 – 92/2/13 ستاد استخدام مهندسين ناظر ​
1397/8/309709970906010274 - ​ابطال بخشنامه شماره 12378/95/200 مورخ 95/4/13 در خصوص حذف اعطاي يك طبقه شغلي به واسطه ارائه مدرك تحصيلي
1397/7/259709970906010213.221 - ​ابطال نامه شماره 1654657-96/11/3 خطاب به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، نامه شماره 1617097 مورخ 96/10/16 خطاب به وزارت نيرو ،نامه شماره 1653986 مورخ 96/11/3 خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نامه شماره 1672348 مورخ 96/11/11 خطاب به وزارت جهاد كشاورزي ، نامه شماره 1718054 مورخ 96/12/6 خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي همگي صادره از سوي مدير كل مديريت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور با متن مشابه در مورد استفاده از يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان بالاتر از شش ماه خدمت​
1397/6/61374 - ابطال دستورالعمل پذيرش مدارك تحصيلي شاغلين پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مصوب 93/4/22 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1396/12/81235.6 - وحدت رويه كارمندان دولت در صورت برخورداري از مدرك ليسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشي و اجراي طرح تحقيقي معادل 100 ساعت، از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار شوند
1396/11/241215 - اصلاح بخشنامه شماره 170061-1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
1396/9/14199 - ابطال تبصره ذيل بند يك بخشنامه 11/710 مورخ 94/6/17
1396/7/11649 - ابطال نامه شماره 6959/93/223- 1393/5/25 رئيس امور مديريت مشاغل و حقوق و مزايا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
1396/7/11641 - ابطال بندهاي 1 و 2 بخشنامه شماره 2261/209/د- 1391/7/2 مشاور معاونت توسعه و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


Powered by Tetis PORTAL