خدمات الكترونيك

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره اول دوره جديد فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد 

                                      يادداشت مديرمسئول

                                      يادداشت سردبير

                            

 

                                  پيامدسنجي تصميمات/تدوين مقررات

                                  مديريت استعداد در دستگاه هاي اجرايي

                                  پيمايش توسعه دولت الكترونيك سازمان ملل

                            

                                  گفتگو با جمشيد انصاري

                                  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

                                  نقشه راه اصلاح نظام اداري؛ موفقيت ها و چالش ها

                             

                                  كانون ارزيابي و توسعه مديران شركت مادرتخصصي توانير

                              

                                  گزارش جشنواره شهيد رجايي

                                  موسسه بين المللي علوم اداري

                                  مروري بر گزارش جهاني سرمايه انساني

                                  معرفي كتاب

                                  معرفي كتاب

                              

                                 
Powered by Tetis PORTAL