حمايت از پايان نامه ها
دستورالعمل حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

به منظور حمايت از پايان نامه­ هاي كارشناسي ­ارشد و رساله­ هاي دكتري در زمينه اولويت­هاي پژوهشي مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور علاقه مندان مي توانند با مشاهده اين اولويت ها در اينجا و مطالعه آيين نامه­ حمايت از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي، ضمن پركردن فرم­هاي پيوست اين آيين­ نامه، مدارك و مستندات لازم را براي بررسي به دبيرخانه شوراي پژوهشي سازمان(امور مطالعات نظام ها وفناوري هاي مديريتي) به نشاني پست الكترونيكي MSTS@arogov.ir  ارسال نمايند.

 

ماده (1) مقدمه

در دنياي امروز، دانايي يكي از محور‌ها و شاخص‌هاي اصلي پيشرفت و تعالي نظام‌هاي اداري و مديريتي هر كشوري به شمار مي‌رود. سنجش سطح دانايي به ميزان توليد و مصرف اطلاعات و گسترش دانايي به دسترسي سريع و آسان به منابع علمي موثق وابسته است. توسعه زيرساخت­هاي كمي و كيفي پژوهش‌ دانشگاهي در سال‌هاي اخير نه‌تنها موجب ‌به‌كارگيري و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي فكري بخش عظيمي از دستگاه توليد علم مي‌شود، بلكه باعث نهادينه ساختن و تقويت پژوهش در حوزه اداري و مديريتي نيز خواهد شد. به همين منظور، سازمان اداري و استخدامي كشور به‌منظور شناسايي و رفع مسائل و مشكلات موجود نظام اداري كشور و مطالعه و شناخت علمي آن‌ توسط جامعه دانشگاهي، حمايت از پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري را در اولويت برنامه‌هاي حمايتي خود قرار داده است.

 

ماده(2) اهداف

 • كمك به توسعه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي دانشجويان در حوزه نظام اداري و مديريت بخش عمومي كشور؛
 • توسعه ارتباط سازمان با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و دانشجويان به‌منظور تبادل دانش و تجربه؛
 • تشويق دانشجويان مستعد براي جذب در فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي مرتبط با موضوعات نظام اداري و مديريت بخش عمومي؛
 • كمك به توانمندي پژوهشگران دانشگاهي در اجراي پروژه‌هاي مرتبط با نظام اداري و مديريت بخش عمومي؛

 

ماده(3) اولويت‌هاي پژوهشي موردحمايت

پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه موضوع آن‌ها در فهرست اولويت‌هاي پژوهشي مورد تائيد شوراي پژوهشي سازمان قرارگرفته و يا به پيشنهاد دانشجو در اين شورا مورد تائيد قرار گيرد، توسط سازمان حمايت مي‌گردد.

تبصره 1: دانشجويان مي‌توانند بر اساس فرم شماره (1) پيوست، موضوعات خارج از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي سازمان كه مرتبط با حوزه نظام اداري و مديريت عمومي كشور هستند را براي طرح و بررسي در شوراي پژوهشي به دبيرخانه شورا (امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي) ارسال نمايند.

تبصره 2: دانشجويان مي‌توانند براي اطلاع از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي سازمان به درگاه سازمان امور اداري و استخدامي به نشاني www.aro.gov.ir مراجعه نمايند.

 

ماده(4) فرايند بررسي و تصويب پروپوزال

 • 1-دانشجويان متقاضي ­بايد عنوان پايان‌نامه خود را در چارچوب يكي از اولويت‌هاي پژوهشي مصوب سازمان انتخاب و در قالب فرم پروپوزال دانشگاه محل تحصيل به همراه فرم تكميل‌شده شماره (2) (فرم درخواست همكاري پژوهشي) به امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي ارسال نمايند.
 • 2-امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي موظف است نظر "كارگروه بررسي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي" را در خصوص پروپوزال‌هاي پيشنهادي اخذ و ظرف مدت يك ماه نسبت به طرح پروپوزال ارائه‌شده در شوراي پژوهشي اقدام و نظر نهايي را به متقاضي اعلام نمايد.
 • 3-دانشجويان متقاضي بايد پروپوزال تائيد شده توسط شوراي پژوهشي را در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه محل تحصيل به تصويب رسانده و حداكثر ظرف يك ماه تصوير پروپوزال تصويب‌شده را به امور مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي ارسال نمايند.

 

 ماده (5) حمايت‌ مالي

 • 1-به‌منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي تدوين و نگارش پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري دانشجويان، حمايت مالي بر اساس ارزيابي كه توسط «كارگروه بررسي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي» انجام مي‌شود براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد تا سقف 30/000/000 ريال و براي رساله­هاي دكتري تا سقف 60/000/000 ريال پس از تائيد شوراي پژوهشي پرداخت مي‌گردد.
 • 2-پرداخت در دو مرحله انجام مي‌شود، مرحله اول به ميزان  يك‌سوم  سقف كمك مالي تعيين‌شده پس از تصويب نهايي پروپوزال توسط شورا و تحصيلات تكميلي دانشگاه و مابقي آن پس از دفاع نهايي و ارزيابي كيفي توسط كارگروه فوق‌الذكر و تائيد شوراي پژوهشي انجام مي‌شود.  
 • 3-سازمان در زمينه‌هايي مانند استفاده از منابع تخصصي، بهره‌گيري از مشاوره علمي كارشناسان سازمان و نيز معرفي به واحدهاي تابعه سازمان جهت تهيه آمار و اطلاعات، مساعدت‌هاي لازم را به عمل خواهد آورد.

 

ماده(6) مدارك موردنياز

مدارك و مستندات لازم براي حمايت مالي از دانشجويان عبارت است از:

 • 1-تكميل و ارائه فرم درخواست حمايت‌هاي مالي فرم شماره (2)؛
 • 2-سه نسخه از پروپوزال پيشنهادي؛
 • 3-تصوير تائيديه پروپوزال ؛
 • 4-ارائه‌ يك نسخه صحافي شده از پايان‌نامه به همراه فايل الكترونيكي مربوطه پس از دفاع؛
 • 5-ارائه‌ي يك نسخه خلاصه مديريتي به همراه فايل الكترونيكي مربوطه؛
 • 6-ارائه نامه تأييديه از طرف دانشگاه مربوطه مبني بر تاريخ دفاع، نمره دريافتي و موضوع پايان‌نامه.

تبصره 1: مسئوليت صحت كليه مطالب مندرج در پايان‌نامه به عهده دانشجو است.

تبصره 2:پايان‌نامه‌هايي كه از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر مشمول حمايت‌شده باشند از سوي سازمان موردحمايت قرار نخواهند گرفت.

 

 فرم شماره 1

 فرم شماره 2

 Powered by Tetis PORTAL