انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
13 تير 1396 16:26:17
انجمن علمي مديريت دولتي ايران

آدرس وب سايت www.ipaa.ir

جايگاه و نقش انجمن(برگرفته از وب سايت انجمن):

بي‌ترديد يكي از چالش‌هاي اصلي فراروي همه نظام‌هاي سياسي اعمال "مديريت ملي حكيمانه" است.

مديريت در عرصه ملي مستلزم دانشي است كه از دانش مديريت در عرصه ي بخشي و سازماني متفاوت است. همان طور كه مستحضريد نظام كلان مديريتي كشور با تعامل چهار سطح، حكمراني اسلامي- ايراني را رقم مي‌زنند.

سطح نخست، سطح ابرسياست‌ها يا سياست‌هاي كلان نظام است كه متولي آن رهبري معظم انقلاب اسلامي به كمك ستادهاي تخصصي شخصي و عمومي مي‌باشد. اين سطح به متخصصاني نياز دارد كه در پرتو كلان رهنمودهاي رهبري معظم نظام، بسته‌هاي سياستهاي كلان كشور را تدوين، پايش و ارزشيابي كنند. بنابراين چنين سطحي به دانش تخصصي مديريت سياست‌هاي كلان نياز دارد.

سطح دوم، كه دولت به مفهوم هر سه قوه (مجريه، مقننه و قضاييه) را در برمي‌گيرد، در راستاي سياستهاي كلان، سياست‌هاي عمومي كشور را تدوين، پايش و ارزشيابي مي‌كند. اين سطح نيز به متخصصاني نياز دارد كه دانش سياست‌گذاري ملي در پيوند با دانش پايش و نظارت سياست‌ها را دارا باشند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت راهبردي رياست جمهوري، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري اين سطح مديريتي را ياري مي‌دهند.

سطح سوم كه بسياري از انديشمندان و انديشه‌ورزان عرصه مديريت ملي در سراسر عالم آن را سطح تعيين‌كننده‌اي در پيشرفت هر كشور مي‌دانند، سطح اداره امور عمومي (Public Administration) يا آنچه در ايران تحت عنوان مديريت دولتي باب شده است، ناميده‌اند. اين سطح ضمن نقش‌آفريني اصلي در تدوين سياست‌هاي كلان و سياست عمومي كشور، مجري بلامنازع چنين سياست‌هايي است. همه كساني كه دستي در مديريت دولتي، به عنوان عمل و رشته‌اي علمي- دانشگاهي (آكادميك) دارند، بر اهميت بسيار كليدي اين سطح مهر تاييد مي‌زنند. ترديدي نيست كه چون دولت در هر زمان و مكاني دائم‌الحضور است، پس مديريت دولتي نيز جزء لاينفك دولت هست و خواهد بود. از اين رو در همه كشورها و در بسياري از دانشگاههاي سراسر عالم، رشته‌اي به نام مديريت دولتي در سطوح كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري به تربيت كادر مديريتي سازمانهاي دولتي نظام‌هاي سياسي مي‌پردازند. حتي در كشوري مانند آمريكا كه قائل به دولت محدود است، براي ارتقاي كيفيت حكمراني ملي، اين رشته در دهها دانشگاه و مركز آموزشي داير شده و دهها انجمن و مركز پژوهشي مسئوليت توليد دانش در اين حوزه را برعهده دارند. در كنار اين مراكز آموزشي و پژوهشي، دهها مجله تخصصي كار انتقال دانش مديريت دولتي را در سراسر شبكه مديريتي نظام سياسي كشور برعهده دارند. در اين ميان هر كشوري يك نهاد علمي مستقل در اين حوزه دارد كه نقش حلقه‌ي پيوند بين مراكز دانشگاهي و دولت را ايفا مي‌كند.

اين نهاد كه با عناويني همچون "آكادمي مديريت دولتي"، "مركز ملي مديريت دولتي"، "جامعه مديريت دولتي"، "موسسه مديريت دولتي"، "انجمن ملي مديريت دولتي"، "انجمن مديريت دولتي" در همه كشورها وجود دارد، نوعي پيوند تنگاتنگ بين نظريه و عمل مديريت در عرصه ملي يا مديريت دولتي برقرار مي‌كند. اين نهاد محل برگزاري ميزگردها، جلسات، پژوهش‌ها، كارگاهها و ... در حوزه مديريت ملي است كه نقش‌آفرينان آن مديران دولتي و انديشمندان اين رشته هستند. اتفاقات عمده مديريتي (براي مثال وقوع حادثه‌اي ملي نظير زلزله بم) در اين انجمن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و دانش برخورد با اين مساله ملي، مستند شده و اشاعه پيدا مي‌كند. اين انجمن مركز توليد دانش بومي برخورد با مسائل مديريتي خاص هر كشور است.

اين انجمن تالار گفتماني است كه عرصه‌هاي مختلف مديريتي نظير محيط‌زيست، آموزش عالي، نفت و پتروشيمي، آموزش و پرورش، امنيت اجتماعي، حمل و نقل عمومي، تجارت و بازرگاني و ... اتاق‌هاي گفتمان ماهانه و سالانه دارند. اعضاي اين اتاق‌هاي گفتمان يا كانون‌هاي تفكرِ درونِ انجمن، عالمان و مديران اين رشته هستند كه تلاش مي‌كنند نظريه و عمل را در پشت ميز گفتمان علمي تلفيق كنند. نتيجه اين گفتمان آن است كه "حرف‌هاي ملي" در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي سنجيده‌تر و عالمانه‌تر خواهد شد. اين انجمن بازوي دانشي قوي‌اي براي همه دولتها در همه كشورهاست. بنابراين اين انجمن ملي در ايران، مركز علمي‌اي براي تبادل ‌نظر بين نظريه و عمل مديريت در عرصه ملي و بين‌المللي خواهد بود.


Powered by Tetis PORTAL