انجمن هاي تخصصي مديريت و منابع انساني
13 تير 1396 16:19:16
انجمن علوم مديريت ايران

آدرس وب سايت: www.iams.ir

پست الكترونيكيoffice.iams@gmail.com

درباره انجمن علوم مديريت ايران:

بر اساس ماده 8 آيين نامه ثبت مؤسسات غير تجارتي ، انجمن علوم مديريت ايران در تاريخ 25/1/76 تحت شماره 9433 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد . نام كامل اين مؤسسه ، انجمن علوم مديريت ايران است و با هدف گسترش و پيشبرد دانش مديريت و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در رشته مديريت و شعب وابسته تشكيل شد . انجمن ، مؤسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي كند .هيات مديره منتخب سال 82 در اولين جلسه خود چشم انداز پنج ساله انجمن را به شرح زير تعيين كردند :

-
برگزاري كنفرانس سالانه بين المللي مديريت
-
انتشار مجله فصلي مديريت با رويكرد پژوهشي
-
ساماندهي شاخه هاي تخصصي انجمن
-
استقرار و فعال كردن شعبه هاي انجمن در مراكز استانها
-
برگزاري نشستهاي تخصصي به صورت ادواري
-
ايجاد سايت فعال با پايگاه اطلاعاتي قوي از اعضا
-
برقراري ارتباط مستمر با انجمنها و مجامع علمي مديريت در سراسر دنيا
-
ترفيع جايگاه انجمن به سطح مرجع حرفه مديريت 
-
تعيين وتبيين جايگاه واقعي رشته مديريت در كشور
-
ايفاي نقش فعال در تصميم گيريهاي كلان مديريتي در كشور و مشاركت در طرح هاي ملي 
-
فراهم ساختن زمينه مشاركت فعال همه دانشكده ها ومؤسسات آموزش و پژوهش مديريت كشور در انجمن 
-
ايجاد ساختار سازماني متناسب براي تحقق چشم اندازهاي انجمن 
-
افزايش تعداد اعضاي انجمن بر اساس شاخصهاي مقبول 

انتخابات انجمن براي تعيين اعضاي هيات مديره و بازرسين تا كنون چهار مرتبه در سالهاي 76، 77، 79، 82، 85 و 92 انجام شده است . براي اطلاعات بيشتر به  سايت انجمن و صفحه " گزارش فعاليتهاي هيات مديره " مراجعه فرماييد .


Powered by Tetis PORTAL