امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
12 تير 1396 11:20:15
معاون نظام هاي پرداخت و امور رفاهي كاركنان دولت

نام: عبدالله ميرزايي

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL