امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
8 دي 1395 12:34:50
شماره تماس پاسخگويي امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
 

پاسخگوي شما:    آقاي رستم كرمدخت

 

شماره تماس:     85351526   021

 

موارد پاسخگويي:

حقوق و مزايا

سامانه مربوطه، بازنشستگي

رفاه

بيمه

مرخصي ها و ماموريتها

انتقال كاركنان

شوراي توسعه

طبقه بندي مشاغل 

ايثارگران 


Powered by Tetis PORTAL