امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
12 تير 1396 10:27:29
معاون طبقه بندي مشاغل

نام: موسي سعيدي اسبويي

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL