امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت
12 تير 1396 10:14:2
معاون امور دبيرخانه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و شوراي حقوق و دستمزد

نام: شهلا اسماعيل پور

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL