مقالات و فايل هاي آموزشي
29 دي 1397 15:28:7
شاخص هاي عمومي(سطح ملي) منضم به لينك مستندات شاخص ها عمومي ارزيابي سال 1397

پوشه حاوي شاخص هاي عمومي سطح ملي(سال 1397) منضم به "لينك مستندات شاخص ها" در سايت قرار گرفت كه از طريق لينك هاي زير قابل بهره برداري مي باشد.

 

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات (1)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات (2)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات (3)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات(4)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات(5)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات(6)

 شاخص عمومي ملي منضم به هايپر لينك مستندات(7)

 

نكته قابل توجه اين كه؛ لازم است ابتدا كليه فايل هاي ارائه شده(همه هفت فايل) دريافت و بدون تغيير نام كليه موارد در يك فايل تجميع گرديده و بعد از خارج نمودن اولين فايل از حالت (zip) مورد بهره برداري قرار گيرد.

 


Powered by Tetis PORTAL