معاون نوسازي اداري
11 تير 1396 12:58:43
معاون نوسازي اداري

نام: علاءالدين رفيع زاده

NosaziEdari@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL