13 مهر 1399 18:57:49
معاون رئيس‌جمهوري مطرح كرد؛ لزوم شتاب‌بخشيدن به برنامه‌هاي توسعه دولت الكترونيك

مهندس جمشيد انصاري در آيين رونمايي از خدمات الكترونيكي و سامانه هاي جديد بانك صنعت و معدن از جمله سامانه ديجيتال فرآيندي (سدف)، همراه‌بانك ديجيتال فرآيندي (هدف)، پذيرش اينترنتي تسهيلات (پات) و سامانه اعتبارات حدي بانكي (ساحب) كه صبح امروز در محل ساختمان مركزي بانك صنعت و معدن برگزار شد، ضمن رونمايي از اين سامانه ها طي سخناني به تبيين اهداف توسعه دولت الكترونيك پرداخت .

معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به شرايط خاص كشور به لحاظ شيوع ويروس كرونا اظهار كرد: برنامه‌هاي متعددي براي در توسعه دولت الكترونيك در طول سال‌هاي گذشته در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي و دولت قرار گرفته است كه شيوع بيماري كرونا ضرورت شتاب‌ بخشيدن به اجراي اين برنامه‌ها و فراهم‌نمودن دسترسي مردم به سامانه‌هايي كه بتوانند خدمات دولتي را از طريق آن‌ها به صورت بهتر و سهل‌تري دريافت كنند را بر ما مشخص كرد.

وي افزود: ضرورت رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و كاستن از تماس‌ مستقيم خدمات‌گيرندگان با دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات و كاركنان آن‌ها و همينطور ضرورت كم‌كردن ترددها در سطح جامعه، ما را به اين سمت برد كه به اجراي برنامه‌هايي كه در جهت توسعه دولت الكترونيك پيش‌بيني كرده بوديم شتاب بيشتري بدهيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه اين سازمان به عنوان دستگاه سياست‌گذار دولت الكترونيك در كشور و راهبري كننده اين برنامه ها در سطح دستگاه‌هاي اجرايي، از توسعه دولت الكترونيك، هدف‌هاي مشخصي را دنبال مي‌كند، تأكيد كرد: نوعاً اين هدف‌ها، همان اهدافي است كه در سطح جهاني نيز دنبال مي‌شود. به عنوان هدف اول، ما به دنبال اين هستيم كه بتوانيم تسهيل و تسريع لازم را در دسترسي به خدمات براي شهروندان فراهم كنيم و اين پيچيدگي كه در نظام بروكراسي ما وجود دارد و معمولاً در بهره‌مندي از خدمات دولت، مردم با مشكل و صرف زمان و هزينه زيادي مواجه هستند را برطرف كنيم و بتوانيم با توسعه دولت الكترونيكي اين وضعيت را بهبود ببخشيم تا مردم بتوانند با سهولت و سرعت بيشتري به خدمات دولت دسترسي پيدا كنند.

وي ادامه داد: هدف دوم، كاستن از ارتباط مستقيم خدمت‌گيرندگان و خدمت‌دهندگان براي ارتقاي سلامت در نظام اداري و بنگاه‌داري است. هرچقدر بتوانيم تماس‌هاي مستقيم را به‌ويژه در مؤسساتي كه خدمات مالي و تسهيلات اعتباري ارائه مي‌دهند، كم كنيم، اطمينان بيشتري به ارتقاي سلامت و كاهش شاخص فساد در آن مجموعه‌ها خواهيم داشت؛ به همين دليل توسعه دولت الكترونيك به عنوان يك هدف مهم براي تحقق اين موضوع در دستور كار دولت قرار دارد.

مهندس انصاري هدف سوم را ايجاد تضمين‌هاي لازم براي تحقق بهتر حقوق شهروندان در نظام اداري دانست و گفت: اساساً هدف نظام اداري خدمت به مردم است. توسعه دولت الكترونيك، امكان تحقق حقوق شهروندي در نظام اداري را بهتر و مناسب‌تر فراهم مي‌كند و زمينه‌اي فراهم مي‌كند كه مردم بتوانند از حقوق خود به نحو مطلوب بهره ببرند و در نهايت هزينه‌هاي نظام اداري و هزينه‌هاي ارائه خدمت را هم براي گيرندگان خدمت و هم براي ارائه‌دهندگان خدمت كاهش مي‌دهد.

وي افزود: طبعاً اگر بانك صنعت و معدن بتواند تمام سيستم‌هاي مورد نياز خود را مستقر كند، شايد به نيروي انساني كمتر از همين 1150 نفر هم نياز داشته باشد اما بدون اين سيستم‌ها حتماً به نيروي انساني و امكانات فيزيكي بيشتري احتياج دارد و استقرار اين سيستم‌ها به كاهش هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي ارائه و دريافت خدمات كمك مي‌كند.

معاون رئيس‌جمهوري بيان داشت: اگر برنامه‌هايي كه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت توسعه دولت الكترونيك طراحي و اجرا مي‌كنند در راستاي اهداف يادشده باشد، مورد حمايت جدي دولت است و اگر در اين راستا نباشد بايد دقيق مشخص شود كه اهدافي كه دنبال مي‌كنند چيست و چه خروجي‌اي از اين سامانه‌ها مورد استفاده شهروندان است.

وي ادامه داد: خوشبختانه نظام بانكي ما در استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي براي ارائه خدمات، جزو مجموعه‌هاي پيشروست. نظام بانكي با محوريت بانك مركزي توانسته است در جهت ارائه خدمات بانكي الكترونيكي قدم‌هاي خوبي را بردارد و بخشي از خدمات الكتونيكي كه امروز در نظام بانكي ما ارائه مي‌شود و زمان زيادي است كه مورد استفاده قرار گرفته است، در نظام بانكي خيلي از كشورها اين خدمات ارائه نمي‌شود.

مهندس انصاري اظهار داشت: مجموعه اقداماتي كه در جهت الكترونيكي‌كردن خدمات بانكي در طول 20 سال گذشته در كشور ما انجام شده و دستاوردهاي سيستم بانكي ما در اين زمينه، به ميزان زيادي هم به سلامت اداري و نظام بانكي كمك كرده و هم امكان استفاده و دسترسي مشتريان را به اين خدمات به نحو بهتري فراهم كرده است؛ اما هميشه اين نوع خدمات بيشتر به عنوان خدمات بانكداري خرد شناخته مي‌شوند كه به اشخاص حقيقي سرويس مي‌دهند تا خدمات مهم‌تري كه در سطح بنگاه‌ها قابل ارائه است، مانند همين سامانه‌هايي كه امروز شاهد بهره‌برداري از آنها هستيم. طبعاً بانك‌هايي مانند بانك صنعت و معدن به دو دليل مي‌توانند پيشگام و پيشتاز استقرار اين نوع سامانه‌هاي مدرن باشند؛ اول به اين دليل كه گستره كارشان خيلي كم با مشتريان حقيقي در ارتباط است و عمدتاً با سيستم‌هاي شركتي و بنگاه‌ها سر و كار دارند و اين نوع تكنولوژي‌ها را راحت‌تر مي‌توان با بنگاه‌ها به عنوان يك زبان مشترك جا انداخت و دوم به اين دليل كه بخش صنعت و معدن ما بخش پيشتاز در فناوري و تكنولوژي است و بانكي مانند بانك صنعت و معدي كار سهل‌تري در اين زمينه نسبت به بانكي كه مثلا در حوزه كشاورزي فعاليت مي كند دارد چرا كه جا انداختن استفاده از اين نوع تكنولوژي‌ها براي مشتريان ديگر بانك‌ها دشواري بيشتري دارد.

وي در پايان گفت: تجارب قبلي اين بانك در نوآوري‌ها نشان مي‌دهد كه اين نوع كارها در بانك صنعت و معدن زودتر جا مي‌افتد و جواب مي‌دهد، اين اتفاق باعث مي‌شود زمينه الگوگيري و استفاده بانك‌هاي ديگر نيز از اين سيستم‌ها به تدريج فراهم شود.

 


Powered by Tetis PORTAL