16 دي 1399 11:8:7
تكذيبيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص متن جعلي منتشر شده در فضاي مجازي تحت عنوان «دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاي شركتي غيررسمي به رسمي»

 

اخيراً متني جعلي در فضاي مجازي تحت عنوان «دستورالعمل تبديل وضعيت نيروهاي شركتي غيررسمي به رسمي» در حال دست‌به‌دست‌شدن است كه با جعل و تحريف ابلاغيه سازمان اداري و استخدامي كشور پيرو «قانون تفسير بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» و تغيير تاريخ و جابه‌جا كردن عنوان «نيروي شركتي» به جاي «ايثارگران»، سعي در دست‌يابي به مقاصد خود دارند‌.

روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور بدين وسيله اين نامه را كه تماماً جعلي و تحريف ابلاغيه رسمي سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره نامه ۳۷۹۵۹۸ مورخ ۹۹/۹/۲۵ است، تكذيب مي‌كند.

 

بخشنامه اصلي را «اينجا» ببينيد.


Powered by Tetis PORTAL