امور توسعه دولت الكترونيك
28 دي 1399 16:0:11
رييس امور توسعه دولت الكترونيك

نام: شراره بخت جو

 Bakhtjoo.S@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL