امور توسعه دولت الكترونيك
8 ارديبهشت 1396 11:10:34
شماره تماس پاسخگويي امور توسعه دولت الكترونيك

پاسخگوي شما:    آقاي احمدرضا ملكي

 

شماره تماس:     85351122   021

 

موارد پاسخگويي:

هدايت و راهبري دستگاههاي اجرايي در تنظيم و اجراي برنامه هاي عملياتي دولت الكترونيك مبتني بر برنامه سه ساله اصلاح نظام اداري

تدوين شاخص هاي ارزيابي دستگاههاي اجرايي كشور در راستاي استقرار و توسعه دولت الكترونيك

برنامه ريزي و هدايت دستگاه هاي اجرايي جهت يكپارچه سازي و هماهنگ سازي فرآيندهاي بين دستگاهي در ارايه خدمات الكترونيكي

راهبري پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك

احصاء و شناسه دار نمودن خدمات دستگاه هاي اجرايي

راهبري سامانه خدمات

راهبري و نظارت بر پيشرفت استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي

بررسي درخواست دستگاه هاي اجرايي در خصوص خريد، احداث، اجاره و تغيير بهره­بردار ساختمان­هاي اداري

تعيين خدمات قابل ارايه دستگاه هاي اجرايي در دفاتر پيشخوان دولت


Powered by Tetis PORTAL