معاون حقوقي، مجلس و نظارت
10 آبان 1398 17:12:15
معاون حقوقي، مجلس و نظارت

نام: علي جمالي

 Jamalighomi.A@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور

 Powered by Tetis PORTAL