مركز هوشمندسازي و فناوري اطلاعات
30 تير 1396 13:30:7
معاون شبكه، نظارت و پشتيباني

 نام : مريم شريفي

m.sharifi@arogov.ir 

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL