مركز هوشمندسازي و فناوري اطلاعات
19 خرداد 1396 15:14:55
وظايف مركز هوشمند سازي و فناوري اطلاعات
  • تهيه طرح جامع فناوري اطلاعات سازمان با رويكرد معماري سازماني و برنامه ريزي اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي ربط.
  • برنامه ريزي به منظور يكپارچه سازي سامانه­هاي كاربردي و افزايش هوشمندسازي سيستم­هاي سازمان بر مبناي شاخص­هاي عملكردي توسعه.
  • برنامه ريزي به منظور ساخت، پياده­سازي، بهره­برداري، نوسازي، پشتيباني، نگهداري و نظارت بر توليد
    سامانه­هاي كاربردي بر اساس اولويت هاي تعيين شده در طرح جامع.
  • افزايش توان سازمان در ارائه اطلاعات از طريق درگاه­هاي الكترونيكي.
  • احصاء خدمات قابل ارائه در محورهاي چهارگانه دولت الكترونيك (ظهور، تعامل، تراكنش، تبديل) و تدوين چارچوب اجرايي پياده سازي آن.
  • برنامه ريزي بمنظور توانمند سازي و ارتقاي سطح تخصصي كارشناسان مركز متناسب با آخرين پيشرفت هاي فناوري اطلاعات با هماهنگي واحد آموزش سازمان.
  • شناسايي و برقراري ارتباط با پايگاه­هاي اطلاعاتي علمي و تخصصي مورد نياز سازمان.
  • ترويج فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات در سطح سازمان.

Powered by Tetis PORTAL