مركز هوشمندسازي و فناوري اطلاعات
31 تير 1396 11:35:55
رييس مركز هوشمند سازي و فناوري اطلاعات

 نام: علي رضي

 Raziee@arogov.ir

محل استقرار: خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع مفتح، خيابان جهانتاب، پلاك 46، سازمان اداري و استخدامي كشور


Powered by Tetis PORTAL