امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني
7 خرداد 1397 11:44:34
شماره تماس پاسخگويي امور آمار، برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني

پاسخگوي شما:    آقاي صداقت شجاعي

 

شماره تماس:     85351612   021

 

موارد پاسخگويي:

جذب و بكارگيري و استخدام

آزمونها 

شناسه قراردادي

شماره مستخدم

تبديل وضعيت كاركنان

سهميه ايثارگران

سند نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي

سامانه كارمند ايران


Powered by Tetis PORTAL